نمونه سوال 96

پیوندها
  • ۰
  • ۰

برچسب ها: دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 94-95، دفترچه راهنمای انتخاب رشته های تحصیلی آزمون ورودی تحصیلات، دفترچه راهنمای انتخاب رشته تحصیلی آزمون ورودی، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری95، دانلود دفترچه انتخاب رشته دانشگاه آزاد اسلامی 95 - 96، دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 95 – 1395 + دانلود، دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 95 | تجربی و ریاضی | دفترچه شماره 2، انتخاب رشته کنکور 95


دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 95 - 96 سراسری | دفترچه شماره 2

---------------------------------------------------
فایل متنی - صوتی مشاوره انتخاب رشته کنکور 95
---------------------------------------------------

برای دانلود دفترچه انتخاب رشته به بخش مربوطه در جدول زیر مراجعه فرمایید
-------------------------------------------------------------------------------

گروه آزمایشی
علوم ریاضی و فنی

- مقدمه و نکات مهم
- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
- کارنامه نتایج علمی (اولیه)
- گزینش دانشجو
- انتخاب رشته
دریافت فایل
- جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی دریافت فایل
پیوست ها:
1- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
2- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
3- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
4- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395
دریافت فایل
گروه آزمایشی
علوم تجربی
- مقدمه و نکات مهم
- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
- کارنامه نتایج علمی (اولیه)
- گزینش دانشجو
دریافت فایل
- جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی دریافت فایل
پیوست ها:
1- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
2- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
3- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
4- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395
دریافت فایل
گروه آزمایشی
علوم انسانی
- مقدمه و نکات مهم
- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
- کارنامه نتایج علمی (اولیه)
- گزینش دانشجو
-انتخاب رشته
دریافت فایل
- جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی علوم انسانی دریافت فایل
پیوست ها:
1- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
2- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
3- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
4- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395
دریافت فایل
گروه آزمایشی
هنر
و
زبانهای خارجی
- مقدمه و نکات مهم
- توضیحات و شرایط و ضوابط کلی پذیرش دانشجو
- کارنامه نتایج علمی (اولیه)
- گزینش دانشجو
- انتخاب رشته
دریافت فایل
- جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی هنر دریافت فایل
- جدول زیرگروه ها، ضرایب، ظرفیت و کدرشته های تحصیلی گروه آزمایشی زبانهای خارجی دریافت فایل
پیوست ها:
1- جداول کارایی لازم اعضاء در رشته های مختلف تحصیلی.
2- شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگا هها و مؤسسات آموزش عالی
3- جداول نام واحدها و مراکز دانشگا ههای پیام نور و شهرستان های تحت پوشش هر مرکز یا واحد
4- فرم پیش نویس انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395
دریافت فایل

انتهای پیام/

دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 95 - 96 سراسری | دفترچه شماره 2

منبع: ورزش 3


برچسب ها: دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری 95، دریافت دفترچه انتخاب رشته کنکور تجربی 95، دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 95، دانلود دفترچه شماره 2 کنکور سراسری 95، دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ریاضی 95، راهنمای انتخاب رشته کنکور سراسری 95، دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور انسانی 95 زبان و هنر، راهنمای انتخاب رشته کنکور تجربی 95، دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال 1395، دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته کنکور 95، دانلود دفترچه انتخاب رشته کنکور 95
  • ۹۵/۰۵/۱۹
  • Admin