نمونه سوال 96

پیوندها
  • ۰
  • ۰

-----------------------------------------------------------------------

نتایج و فیلم کامل بازی ها به تدریج تکمیل خواهد شد

-----------------------------------------------------------------------

مشاهده برنامه کامل مسابقات کشتی المپیک 2016 (جدول) + جزئیات

بخش اول - بخش دوم - بخش سوم

-----------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------------------------------------------------
« برنامه کامل مسابقات کشتی فرنگی ایران در المپیک 2016 »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

یکشنبه 24 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی حمید سوریان در المپیک 2016

وزن 59 کیلوگرم / حمید سوریان / از ساعت 17:30 / مقدماتی
وزن 59 کیلوگرم / حمید سوریان / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی حمید سوریان در المپیک 2016

شکست در دور مقدماتی - شکست در شانس مجدد - حذف حمید سوریان از المپیک 2016


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی حمید سوریان در المپیک 2016

دانلود فیلم شکست تلخ سوریان مقابل اوتای ژاپن

دانلود فیلم حال نابسامان حمید سوریان پس از شکست

دانلود فیلم ضربه فنی شدن سوریان و از دست دادن شانس مجدد

دانلود فیلم اشک های سوریان و ناراحتی بنا پس از حذف از المپیک

یکشنبه 24 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی سعید عبدولی در المپیک 2016

وزن 75 کیلوگرم / سعید عبدولی / از ساعت 17:30 / مقدماتی

وزن 75 کیلوگرم / سعید عبدولی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی سعید عبدولی در المپیک 2016

شکست در دور مقدماتی - پیروزی در شانس مجدد و صعود به رده بندی - کسب مدال برنز


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی سعید عبدولی در المپیک 2016

دانلود فیلم شکست جنجالی عبدولی مقابل حریف دانمارکی

دانلود فیلم پیروزی عبدولی مقابل حریف صربستانی در شانس مجدد

دانلود فیلم مسابقه کشتی فرنگی رده بندی عبدولی در المپیک 2016

دانلود فیلم کامل مراسم اهدال مدال برنز به سعید عبدولی در المپیک 2016


دوشنبه 25 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی حبیب اله اخلاقی در المپیک 2016

وزن 85 کیلوگرم / حبیب اله اخلاقی / از ساعت 17:30 / مقدماتی

وزن 85 کیلوگرم / حبیب اله اخلاقی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی حبیب اله اخلاقی در المپیک 2016

پیروزی در مسابقه اول - شکست در شانس مجدد - حذف اخلاقی از المپیک 2016


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی حبیب اله اخلاقی در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی اخلاقی مقابل حریف سوئدی در بازی اول

دانلود فیلم ضربه فنی شدن اخلاقی مقابل حریف قدرتمند روس

دانلود فیلم پیروزی حبیب الله اخلاقی مقابل سامان طهماسبی

دانلود فیلم شکست اخلاقی مقابل آلمانی و از دست دادن مدال برنز


دوشنبه 25 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی بشیر باباجان زاده در المپیک 2016

وزن 130 کیلوگرم / بشیر باباجان زاده / از ساعت 18:18 / مقدماتی


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی بشیر باباجان زاده در المپیک 2016
پیروزی در مسابقه اول - شکست در مسابقه دوم - حذف باباجان زاده از المپیک 2016


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی بشیر باباجان زاده در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی بشیر باباجان زاده مقابل حریف چینی

دانلود فیلم شکست بشیر باباجان زاده مقابل حریف آلمانی

دانلود فیلم صحبت های باباجان زاده پس از حذف از المپیک


سه شنبه 26 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی امید نوروزی در المپیک 2016

وزن 66 کیلوگرم / امید نوروزی / از ساعت 17:46 / مقدماتی

وزن 66 کیلوگرم / امید نوروزی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی امید نوروزی در المپیک 2016

پیروزی در مسابقه اول - شکست در مسابقه دوم - حذف امید نوروزی از المپیک 2016


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی امید نوروزی در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی امید نوروزی مقابل حریف ونزوئلایی

دانلود فیلم شکست ناعادلانه نوروزی مقابل حریف گرجستانی


سه شنبه 26 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی فرنگی قاسم رضایی در المپیک 2016

وزن 98 کیلوگرم / قاسم رضایی / از ساعت 18:10 / مقدماتی

وزن 98 کیلوگرم / قاسم رضایی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی فرنگی قاسم رضایی در المپیک 2016

پیروزی در مسابقه اول - شکست در مسابقه دوم - صعود به رده بندی - کسب مدال برنز


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی فرنگی قاسم رضایی در المپیک 2016

دانلود فیلم پیروزی دیدنی قاسم رضایی مقابل حریف ونزوئلایی

دانلود فیلم شکست قاسم رضایی مقابل حریف کوبایی در بازی دوم

دانلود فیلم پیروزی قاطعانه رضایی مقابل حریف چینی در شانس مجدد

دانلود فیلم کشتی رضایی در رده بندی المپیک 2016 و کسب مقام سوم

دانلود فیلم کامل مراسم اهدای مدال برنز قاسم رضایی در المپیک 2016 ریو

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
« برنامه کامل مسابقات کشتی آزاد ایران در المپیک 2016 »
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

جمعه 29 مرداد 95 :


برنامه (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد حسن رحیمی در المپیک 2016

وزن 57 کیلوگرم / حسن رحیمی / از ساعت 17:30 / مقدماتی

وزن 57 کیلوگرم / حسن رحیمی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد حسن رحیمی در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد حسن رحیمی در المپیک 2016 - بزودی


جمعه 29 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد حسن یزدانی در المپیک 2016

وزن 57 کیلوگرم / حسن یزدانی / از ساعت 17:30 / مقدماتی

وزن 57 کیلوگرم / حسن یزدانی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد حسن یزدانی در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد حسن یزدانی در المپیک 2016 - بزودی


شنبه 30 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد علیرضا کریمی در المپیک 2016

وزن 86 کیلوگرم / علیرضا کریمی / از ساعت 17:30 / مقدماتی
وزن 86 کیلوگرم / علیرضا کریمی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد علیرضا کریمی در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد علیرضا کریمی در المپیک 2016 - بزودی


شنبه 30 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد کمیل قاسمی در المپیک 2016

وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 17:30 / مقدماتی
وزن 125 کیلوگرم / کمیل قاسمی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد کمیل قاسمی در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد کمیل قاسمی در المپیک 2016 - بزودی


یکشنبه 31 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد میثم نصیری در المپیک 2016

وزن 65  کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت 17:30 / مقدماتی
وزن 65  کیلوگرم / میثم نصیری / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد میثم نصیری در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد میثم نصیری در المپیک 2016 - بزودی


یکشنبه 31 مرداد 95 :


زمان (تاریخ و ساعت) مسابقه کشتی آزاد رضا یزدانی در المپیک 2016

وزن 97 کیلوگرم / رضا یزدانی / از ساعت 17:30 / مقدماتی

وزن 97 کیلوگرم / رضا یزدانی / از ساعت 23:30 / فینال


نتیجه مسابقه کشتی آزاد رضا یزدانی در المپیک 2016 - بزودی


دانلود فیلم کامل مسابقه کشتی آزاد رضا یزدانی در المپیک 2016 - بزودی


انتهای پیام/ منبع: ورزش 3
  • Admin