نمونه سوال 96

پیوندها
  • ۰
  • ۰

حداقل حقوق کارمندان در سال 96 اعلام شد + حداکثر حقوق

حداقل حقوق، دستمزد و مزایای سال 96

حداقل حقوق کارمندان در سال 96 تعیین شد + بخشنامه

هیئت وزیران با تعیین حداقل حقوق یک میلیون و 35 هزار تومانی، ضریب حقوق جدید اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96 تعیین کرد.


هیئت دولت به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری استخدامی، ضریب حقوق  اعضای هیئت علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و قضات را برای سال 96، بیست و چهار هزار و صد و چهل و چهار ریال تعیین کرد.


همچنین ضریب حقوق حقوق بگیران ذیل قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال جاری، 1695 ریال تعیین شد.


بر این اساس هیئت دولت حداقل حقوق مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری را  10.350.000 ریال و حداکثر حقوق را 7 برابر حداقل حقوق تعیین کرده است.


هیئت دولت حداقل حقوق کارمندان را تعیین کرد 
 
هیئت دولت حداقل حقوق کارمندان را تعیین کرد

انتهای پیام/

حداقل حقوق کارمندان در سال 96 اعلام شد + حداکثر حقوق

منبع: تسنیم
  • Admin