نمونه سوال 95

  • ۰
  • ۰

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ارشد فراگیر نوبت هفدهم (بهمن 95)

لینک دریافت کارت ورود به جلسه ارشد فراگیر بهمن 95 - بعد انتشار ...

مشاور عالی سازمان سنجش گفت: کارت شرکت در آزمون و برگ راهنمای مربوط به این آزمون روز چهارشنبه 13 بهمن ماه 95 بر روی سایت سازمان قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از روز 13 تا 14 بهمن 95 نسبت به تهیه پرینت کارت شرکت در آزمون و برگ راهنما اقدام کنند.
  • az ar