نمونه سوال 96

پیوندها
  • ۰
  • ۰

برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر 95-96 اضافه شد

-----------------------------------------------------
جدول آنلاین لیگ برتر 95-96 را اینجا ببینید
-----------------------------------------------------

تاریخ شروع لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 95-96
زمان دربی 95-96 (فصل شانزدهم):

زمان بازی دربی 83
در نیم فصل اول لیگ برتر 95-96، در تاریخ 26 شهریور 95 برگزار میشود.


زمان بازی دربی 84 در نیم فصل دوم لیگ برتر 95-96، در تاریخ 24 بهمن 95 برگزار میشود.برنامه کامل نیم فصل دوم لیگ برتر 95-96:

هفته شانزدهم - برگزار شد


چهارشنبه 22 دی 95

صنعت نفت آبادان - صبای قم


پنجشنبه 23 دی 95

پیکان تهران - گسترش فولاد تبریز

نفت تهران - استقلال تهران

استقلال خوزستان - تراکتورسازی تبریز


جمعه 24 دی 95

ماشین سازی تبریز - فولاد خوزستان

پرسپولیس تهران - سایپا

پدیده - فولاد مبارکه سپاهان

ذوب آهن اصفهان - سیاه جامگان


 هفته هفدهم - برگزار شد


سه شنبه 28 دی 95

صبای قم - پیکان تهران

استقلال تهران - استقلال خوزستان

تراکتورسازی تبریز- صنعت نفت آبادان


چهارشنبه 29 دی 95

سایپا تهران – ذوب آهن اصفهان

سیاه جامگان مشهد - پدیده خراسان

فولادمبارکه سپاهان - نفت تهران

فولاد خوزستان - پرسپولیس تهران

گسترش فولادتبریز - ماشین سازی تبریز


 هفته هجدهم - برگزار شد


یکشنبه 3 بهمن 95

ماشین سازی تبریز - صبای قم

پیکان تهران - تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان - استقلال تهران


دوشنبه 4 بهمن 95

سایپا تهران - سیاه جامگان

استقلال خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان

پدیده خراسان – نفت تهران

پرسپولیس تهران - گسترش فولاد تبریز

ذوب آهن اصفهان - فولاد خوزستان


هفته نوزدهم - برگزار شد


جمعه 8 بهمن 95

تراکتورسازی تبریز - ماشین سازی تبریز

استقلال تهران - پیکان تهران


شنبه 9 بهمن 95

صبای قم - پرسپولیس تهران

نفت تهران - استقلال خوزستان

پدیده خراسان – سایپا تهران

فولادمبارکه سپاهان - صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – سیاه جامگان

گسترش فولادتبریز - ذوب آهن اصفهان


هفته بیستم - برگزار شد


چهارشنبه 13 بهمن 95

ماشین سازی تبریز - استقلال تهران


پنجشنبه 14 بهمن 95

پیکان تهران - فولاد مبارکه سپاهان

استقلال خوزستان – پدیده خراسان

ذوب آهن اصفهان – صبای قم

سایپا تهران - فولاد خوزستان


جمعه 15 بهمن 95

سیاه جامگان مشهد - گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت آبادان - نفت تهران


یکشنبه 17 بهمن 95

پرسپولیس تهران - تراکتورسازی تبریز


هفته بیست و یکم - برگزار شد


پنجشنبه 21 بهمن 95

صبای قم – سیاه جامگان

استقلال خوزستان- صنعت نفت آبادان

نفت تهران- پیکان تهران

گسترش فولاد تبریز- سایپا تهران

پدیده خراسان- فولاد خوزستان

فولاد مبارکه سپاهان- ماشین سازی تبریز


شنبه 23 بهمن 95

تراکتورسازی تبریز- ذوب آهن اصفهان


یکشنبه 24 بهمن 95 - دربی 84

استقلال تهرانپرسپولیس تهران


هفته بیست و دوم - برگزار شد


سه شنبه 26 بهمن 95

پیکان تهران - استقلال خوزستان


پنجشنبه 28 بهمن 95

ذوب آهن اصفهان - استقلال تهران

پرسپولیس تهران – فولاد مبارکه سپاهان

فولاد خوزستان - گسترش فولاد تبریز


جمعه 29 بهمن 95

سایپا تهران - صبای قم

سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان - پدیده خراسان

ماشین سازی تبریز - نفت تهران


هفته بیست و سوم - برگزار شد


جمعه 13 اسفند 95

صبای قم – فولاد خوزستان

پدیده خراسان – گسترش فولاد تبریز

تراکتورسازی تبریز - سایپا تهران

صنعت نفت آبادان - پیکان تهران


شنبه 14 اسفند 95

استقلال خوزستان – ماشین سازی تبریز

استقلال تهران – سیاه جامگان مشهد


یکشنبه 15 اسفند 95

فولاد مبارکه سپاهان – ذوب آهن اصفهان

نفت تهران – پرسپولیس تهران


هفته بیست و چهارم - برگزار شد


چهارشنبه 18 اسفند 95 

سایپا تهران - استقلال تهران


پنجشنبه 19 اسفند 95

ماشین سازی تبریز - صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان - نفت تهران

پرسپولیس تهران - استقلال خوزستان


جمعه 20 اسفند 95

فولاد خوزستان - تراکتورسازی تبریز

گسترش فولاد تبریز - صبای قم

پیکان تهران - پدیده خراسان

سیاه جامگان مشهد - فولاد مبارکه سپاهان


هفته بیست و پنجم - برگزار شد


جمعه 11 فروردین 96

پیکان تهران - ماشین سازی تبریز

نفت تهران - سیاه جامگان مشهد

پدیده خراسان – صبای قم

استقلال خوزستان - ذوب آهن اصفهان


شنبه 12 فروردین 96

فولاد مبارکه سپاهان - سایپا تهران

استقلال تهران – فولاد خوزستان

تراکتورسازی تبریز - گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت آبادان - پرسپولیس تهران


 هفته بیست و ششم - برگزار شد


چهارشنبه 16 فروردین 96

پرسپولیس تهران - پیکان تهران

سیاه جامگان مشهد - استقلال خوزستان


پنجشنبه 17 فروردین 96

ذوب آهن اصفهان - صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز - استقلال تهران


جمعه 18 فروردین 96

فولاد خوزستان - فولاد مبارکه سپاهان

سایپا تهران - نفت تهران

ماشین سازی تبریز - پدیده خراسان

صبای قم - تراکتورسازی تبریز


 هفته بیست و هفتم - برگزار شد


جمعه 25 فروردین 96

فولاد مبارکه سپاهان – گسترش فولاد تبریز

نفت تهران - فولاد خوزستان

پدیده خراسان - تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان - سیاه جامگان مشهد


شنبه 26 فروردین 96

استقلال تهران - صبای قم

استقلال خوزستان - سایپا تهران

پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان

ماشین سازی تبریز - پرسپولیس تهران


هفته بیست و هشتم - برگزار شد


پنجشنبه 31 فروردین 96

پرسپولیس تهران - پدیده خراسان

گسترش فولاد تبریز – نفت تهران

ذوب آهن اصفهان - ماشین سازی تبریز

سایپا تهران - صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان - استقلال خوزستان

صبای قم – فولاد مبارکه سپاهان

سیاه جامگان مشهد - پیکان تهران

تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران


 هفته بیست و نهم


شنبه 9 اردیبهشت 96

پدیده خراسان – استقلال تهران ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد

پیکان تهران - سایپا تهران ساعت 18  ورزشگاه شهدا شهر قدس

نفت تهران – صبای قم ساعت 18  ورزشگاه تختی تهران

استقلال خوزستان – گسترش فولاد تبریز ساعت 18  ورزشگاه غدیر اهواز

ماشین سازی تبریز - سیاه جامگان مشهد ساعت  18 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صنعت نفت آبادان – فولاد خوزستان ساعت 18  ورزشگاه تختی آبادان

فولاد مبارکه سپاهان - تراکتورسازی تبریز ساعت 18  ورزشگاه نقش جهان اصفهان

پرسپولیس تهران - ذوب آهن اصفهان ساعت 18  ورزشگاه آزادی تهران


هفته سی ام


پنجشنبه 14 اریبهشت 96

سیاه جامگان مشهد - پرسپولیس تهران ساعت 18 ورزشگاه ثامن مشهد

گسترش فولاد تبریز - صنعت نفت آبادان ساعت 18  ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

سایپا تهران - ماشین سازی تبریز ساعت 18  ورزشگاه پاس قوامین تهران

فولاد خوزستان - پیکان تهران ساعت 18  ورزشگاه غدیر اهواز

ذوب آهن اصفهان – پدیده خراسان ساعت 18  ورزشگاه فولادشهر اصفهان

تراکتورسازی تبریز - نفت تهران ساعت 18  ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم – استقلال خوزستان ساعت  18 ورزشگاه یادگار امام قم

استقلال تهران – فولاد مبارکه سپاهان ساعت 18  ورزشگاه آزادی تهران


برنامه کامل نیم فصل اول لیگ برتر 95-96:

هفته اول - برگزار شد


دوشنبه 4 مرداد 95

تراکتورسازی – استقلال خوزستان

سیاه‌ جامگان مشهد – ذوب آهن

صبای قم – صنعت نفت آبادان

استقلال تهران – نفت تهران


سه شنبه 5 مرداد 95  

سایپا تهران – پرسپولیس تهران

گسترش فولاد تبریز – پیکان تهران

فولاد خوزستان – ماشین‌سازی تبریز

فولاد مبارکه سپاهان – پدیده خراسان


هفته دوم - برگزار شد

 

یکشنبه 10 مرداد 95

استقلال خوزستان – استقلال تهران

ذوب آهن اصفهان – سایپا تهران

پیکان تهران – صبای قم

پدیده – سیاه‌جامگان


دوشنبه 11 مرداد 95

ماشین‌سازی تبریز – گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت آبادان – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس تهران – فولاد خوزستان

نفت تهران – فولاد مبارکه سپاهان


هفته سوم - برگزار شد


جمعه 15 مرداد 95  

استقلال تهران – صنعت نفت آبادان

فولاد خوزستان – ذوب آهن اصفهان

سیاه‌جامگان مشهد – سایپا تهران


شنبه 16 مرداد 95

صبای قم – ماشین‌سازی تبریز

سپاهان – استقلال خوزستان

گسترش فولاد – پرسپولیس

نفت تهران – پدیده خراسان


یکشنبه 17 مرداد 95

تراکتورسازی تبریز – پیکان تهران


هفته چهارم - برگزار شد


پنج شنبه 21 مرداد 95

ماشین‌سازی – تراکتورسازی

پرسپولیس تهران – صبای قم

استقلال خوزستان – نفت

صنعت نفت – فولاد مبارکه

ذوب آهن – گسترش فولاد

پیکان تهران – استقلال

سایپا – پدیده مشهد


جمعه 22 مرداد 95  

سیاه‌جامگان مشهد – فولاد خوزستان


هفته پنجم - برگزار شد

جمعه 19 شهریور 95  

نفت تهران – صنعت نفت آبادان

گسترش فولاد تبریز – سیاه‌جامگان مشهد


شنبه  20 شهریور 95  

پدیده خراسان – استقلال خوزستان

صبای قم – ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – پرسپولیس تهران

فولاد خوزستان – سایپا تهران

فولاد مبارکه سپاهان – پیکان تهران


یکشنبه 21 شهریور 95  

استقلال تهران – ماشین‌سازی تبریز


هفته ششم - برگزار شد


پنج شنبه 25 شهریور 95  

سیاه‌جامگان مشهد – صبای قم

ذوب آهن اصفهان – تراکتورسازی تبریز

صنعت نفت آبادان – استقلال خوزستان

ماشین‌سازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان

پیکان تهران – نفت تهران

سایپا تهران – گسترش فولاد تبریز


جمعه 26 شهریور 95دربی 83

فولاد خوزستان – پدیده خراسان

پرسپولیس تهران استقلال تهران


هفته هفتم - برگزار شد


سه شنبه 30 شهریور 95  

استقلال تهران – ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – سیاه‌جامگان مشهد

استقلال خوزستان – پیکان تهران

صبای قم – سایپا تهران


چهارشنبه 31 شهریور 95  

فولاد مبارکه سپاهان – پرسپولیس تهران

گسترش فولاد تبریز – فولاد خوزستان

نفت تهران – ماشین‌سازی تبریز

پدیده خراسان – صنعت نفت آبادان


هفته هشتم - برگزار شد


جمعه 23 مهر 95  

فولاد خوزستان – صبای قم

پیکان تهران – صنعت نفت آبادان


شنبه 24 مهر 95  

ماشین‌سازی تبریز – استقلال خوزستان

سایپا تهران – تراکتورسازی تبریز

ذوب آهن اصفهان – فولاد مبارکه سپاهان

پرسپولیس تهران – نفت تهران

سیاه‌جامگان مشهد  – استقلال تهران


یکشنبه 25 مهر 95  

گسترش فولاد تبریز – پدیده خراسان


هفته نهم - برگزار شد


پنجشنبه 29 مهر 95  

استقلال خوزستان – پرسپولیس تهران

تراکتورسازی تبریز – فولاد خوزستان

نفت تهران – ذوب آهن اصفهان


جمعه 30 مهر 95  

فولاد مبارکه سپاهان – سیاه‌جامگان مشهد

صبای قم – گسترش فولاد تبریز

صنعت نفت آبادان – ماشین‌سازی تبریز

پدیده خراسان – پیکان تهران

استقلال تهران – سایپا تهران


هفته دهم - برگزار شد


پنجشنبه 6 آبان 95

فولاد خوزستان – استقلال تهران

ماشین‌سازی تبریز – پیکان تهران

سایپا تهران – فولاد مبارکه سپاهان

صبای قم – پدیده خراسان


جمعه 7 آبان 95  

ذوب آهن اصفهان – استقلال خوزستان

سیاه‌جامگان مشهد – نفت تهران

گسترش فولاد تبریز – تراکتورسازی تبریز

پرسپولیس تهران – صنعت نفت آبادان


هفته یازدهم - برگزار شد

پنجشنبه 4 آذر 95

پیکان تهران – پرسپولیس تهران

فولاد مبارکه سپاهان – فولاد خوزستان

نفت تهران – سایپا تهران

استقلال خوزستان – سیاه‌جامگان مشهد


جمعه 5 آذر 95  

پدیده خراسان – ماشین‌سازی تبریز

صنعت نفت آبادان – ذوب آهن اصفهان

تراکتورسازی تبریز – صبای قم

استقلال تهران – گسترش فولاد تبریز


هفته دوازدهم - برگزار شد


پنجشنبه 11 آذر 95  

صبای قم – استقلال تهران

گسترش فولاد تبریز – فولاد مبارکه سپاهان

سایپا تهران – استقلال خوزستان

فولاد خوزستان – نفت تهران


جمعه 12 آذر 95  

تراکتورسازی تبریز – پدیده خراسان

سیاه‌جامگان مشهد – صنعت نفت آبادان

ذوب آهن اصفهان – پیکان تهران

پرسپولیس تهران – ماشین‌سازی تبریز


هفته سیزدهم - برگزار شد


پنجشنبه 18 آذر 95

نفت تهران – گسترش فولاد تبریز

ماشین‌سازی تبریز – ذوب آهن اصفهان

صنعت نفت آبادان – سایپا تهران


جمعه 19 آذر 95  

استقلال خوزستان – فولاد خوزستان

فولاد مبارکه سپاهان – صبای قم

پیکان تهران – سیاه‌جامگان خراسان

استقلال تهران – تراکتورسازی تبریز


شنبه 20 آذر 95

پدیده خراسان – پرسپولیس تهران


هفته چهاردهم - برگزار شد


پنجشنبه 25 آذر 95

استقلال تهران – پدیده خراسان

سایپا تهران – پیکان تهران

صبای قم – نفت تهران

گسترش فولاد – استقلال خوزستان


جمعه 26 آذر 95  

ذوب آهن اصفهان – پرسپولیس تهران

تراکتورسازی تبریز – فولاد مبارکه سپاهان

سیاه‌جامگان مشهد – ماشین‌سازی تبریز

فولاد خوزستان – صنعت نفت آبادان


هفته پانزدهم - برگزار شد

 

شنبه 4 دی 95 

پرسپولیس تهران – سیاه‌جامگان مشهد

صنعت نفت آبادان – گسترش فولاد تبریز

ماشین‌سازی تبریز – سایپا تهران

پیکان تهران – فولاد خوزستان


یکشنبه 5 دی 95  

پدیده خراسان – ذوب آهن اصفهان

نفت تهران – تراکتورسازی تبریز

استقلال خوزستان – صبای قم

فولاد مبارکه سپاهان – استقلال تهران


انتهای پیام/

برنامه کامل لیگ برتر 95-96 | فصل شانزدهم | زمان دربی 95-96

منبع: ورزش 3

  • Admin